ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีกิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีกิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

48

10 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ลงตรวจเครื่องสำอางและยาสมุนไพร

ลงตรวจเครื่องสำอางและยาสมุนไพร

46

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

46

2 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

38

11 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมบริหารจัดการ โควิด-19

ประชุมบริหารจัดการ โควิด-19

43

24 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day)

ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร (งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day)

45

17 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย(แม่ช้อง) ประกวด อย. quality award 2563

เตรียมความพร้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมไทย(แม่ช้อง) ประกวด อย. quality award 2563

68

21 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมงาน NCD วัคซีน

ประชุมงาน NCD วัคซีน

60

13 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

ประเมินโรงเรียนรอบรู้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองวาย

56

12 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภัย และผู้ประกอบการโรงน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน

ประชุมเครือข่ายอาหารปลอดภัย และผู้ประกอบการโรงน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน

39

11 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจมาตรฐานโรงน้ำดื่ม

ออกตรวจมาตรฐานโรงน้ำดื่ม

46

3 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัยยุงลาย

โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดภัยยุงลาย

57

10 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจสถานพยาบาล ในอำเภอวิภาวดี ประจำเดือนธันวาคม 2562

ตรวจสถานพยาบาล ในอำเภอวิภาวดี ประจำเดือนธันวาคม 2562

43

3 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

41

28 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการ พชอ.วิภาวดี

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.วิภาวดี

42

28 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563

ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563

41

18 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม​ 5​ ธันวาคม​ 2562

กิจกรรม​ 5​ ธันวาคม​ 2562

46

5 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2562

41

23 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรม 12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

87

14 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
งานเตรียมรับเสด็จฯ

งานเตรียมรับเสด็จฯ

49

14 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...