ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
98
2 พฤศจิกายน 2563