ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84370

โทรศัพท์ : 077-292076 โทรสาร : 077-292076

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ssovibhavadi8419@gmail.com

Google Map
เดินทางไปวิภาวดี