ภาพกิจกรรม
3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิภาวดี และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล
88
6 มิถุนายน 2566

3 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวิภาวดี และบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล