ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2567 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ณ หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ.2567 โดยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ณ หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

25

12 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
1 อำเภอ 10 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 1 อำเภอ 10 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

43

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 มกราคม 2567  
เวลา 10.00 น. นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล นายอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ตรวจเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วย หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล นายอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ตรวจเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ป่วย หมู่ที่ 15 บ้านบางจำ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

76

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วีดีโอประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ตรวจเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

วีดีโอประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ตรวจเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

61

1 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ร่วม กิจกรรม kick off การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี ร่วม กิจกรรม kick off การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

62

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ และโรงพยาบาลวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจชาเลนจ์ 2567” สำหรับภารกิจ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจกิจพิชิตสุขภาพดี" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 3 ชุมชน รวม 150 คน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ และโรงพยาบาลวิภาวดี เข้าร่วมกิจกรรม “สาสุข อุ่นใจชาเลนจ์ 2567” สำหรับภารกิจ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจกิจพิชิตสุขภาพดี" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 3 ชุมชน รวม 150 คน

70

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ.ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ.ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี

72

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ อสม.ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นอำเภอวิภาวดี ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ อสม.ท่านอื่นๆได้นำแบบอย่างและประสบการณ์อันดีไปใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด อสม.ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน เป็นกำลังใจให้ อสม.ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นอำเภอวิภาวดี ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ อสม.ท่านอื่นๆได้นำแบบอย่างและประสบการณ์อันดีไปใช้ในการประกวดในครั้งต่อไป

74

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
“โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” จังหวัดสุราษฏร์ธานี
👉🏻ดำเนินการ โดย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี วันที่ 10 พ.ย. 2566

“โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” จังหวัดสุราษฏร์ธานี 👉🏻ดำเนินการ โดย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี วันที่ 10 พ.ย. 2566

86

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี 
👉🏻ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา 
     - การจัดทำฐานข้อมูล JHCIS
👉🏻ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองศิลา 
     - ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine (DMS), Teleconsult เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี 👉🏻ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา - การจัดทำฐานข้อมูล JHCIS 👉🏻ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองศิลา - ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine (DMS), Teleconsult เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา

72

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ อบต.ตะกุกใต้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับ อบต.ตะกุกใต้ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ อสม. ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้

81

7 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประกาศและเผยแพร่ เจตจำนง เจตนารมณ์  มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในเวทีประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ดังนี้
- เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง 
- เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 5 ข้อ 
- แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ประกาศและเผยแพร่ เจตจำนง เจตนารมณ์ มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในเวทีประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ดังนี้ - เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน 3 เรื่อง - เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 5 ข้อ - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

74

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
ร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ นางสาวปาลีรัฐ ชูวารี ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคุณวิลาวัลย์ น้อมรอด
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ นางสาวปาลีรัฐ ชูวารี ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคุณวิลาวัลย์ น้อมรอด ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

78

2 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมตาม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Remission Service เบาหวานรักษาหายได้ที่สุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๗" 
ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมตาม "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Remission Service เบาหวานรักษาหายได้ที่สุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๗" ณ โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

85

30 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ณ บึงขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

83

29 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ สำนักสงฆ์โพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคคลต่างๆร่วมสร้างถวาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิด ณ สำนักสงฆ์โพธิ์พนา อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคคลต่างๆร่วมสร้างถวาย

78

27 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) และผู้นำทางศาสนา ให้แก่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอวิภาวดี  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวิภาวดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด) และผู้นำทางศาสนา ให้แก่ พระสงฆ์ในเขตอำเภอวิภาวดี ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

80

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่สายตาผิดปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งได้คัดกรอง พบนักเรียนมีสายตาผิดปกติ จำนวน 9 ราย ส่งต่อไปตรวจยืนยันโดยจักษุเเพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการแก้ไขโดยการตัดเเว่นสายตา จำนวน 4 ราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสรรเพชญ เรืองอร่าม สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ได้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่สายตาผิดปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้คัดกรอง พบนักเรียนมีสายตาผิดปกติ จำนวน 9 ราย ส่งต่อไปตรวจยืนยันโดยจักษุเเพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการแก้ไขโดยการตัดเเว่นสายตา จำนวน 4 ราย

81

25 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

82

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมพัฒนาวัดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

76

22 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...