ภาพกิจกรรม
ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี
75
11 พฤษภาคม 2563