ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีกิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
129
10 เมษายน 2566

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี นายธีรพล ขวัญพิชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ และนายสรรเพชญ เรืองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.วิภาวดี รพ. สต .ตะกุกเหนือ รพ.สต.บ้านคลองใส ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดี โดยมีกิจกรรม ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี และ 90 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ และสรงน้ำพระรดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566