ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2562 รพ.สต.ตะกุกเหนือ โดยคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกหนือ
25 เมษายน 2562

153