ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมนรับการนิเทศสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 เครือข่ายสุภาพอำเภอวิภาวดี ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร โรงพยาบาลวิภาวดี
14 พฤษภาคม 2562

94