ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ ตามแนวพราชดำริ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 พฤษภาคม 2562

89