ผลิตภัณฑ์ตำบล
สุนทรมีดพร้า
78
10 มิถุนายน 2566

94 หมู่ที่ 10 ซอย โพธิ์พนา 2 ตำบลตะกุกใต้ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี