ผลิตภัณฑ์ตำบล
กล้วยฉาบม้วน
89
10 มิถุนายน 2566

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์พนา
68/1 โพธิ์พนา หมู่ 10 ตำบลตะกุกใต้ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180