ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกาละแมสูตรโบราณ
43
10 มิถุนายน 2566

  ผลิตภัณฑ์ชุมชนกาละแมสูตรโบราณ หมู่ที่ 4 บ้านไร่ยาว ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี