ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผ้าลายวิภาวดี
76
10 มิถุนายน 2566

ผ้าลายวิภาวดี เป็นผ้าฝ้านทอมือ ทอด้วยผู้ชำนาญการ ผลิตด้วยฝ้ายแท้จากธรรมชาติ