แหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวภูผาแดง
110
10 มิถุนายน 2566

จุดชมวิวภูผาแดง ตั้งอยู่ไปทางทิศเหนือของน้ำตกวิภาวดี ระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้า 1 ชั่วโมงระหว่างทางจะมีจุด สำหรับให้ถ่ายรูป หรือเที่ยวชมต้นไม้ที่มีความแปลกตาแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินป่า ในลักษณะ Adventure  

ภูผาแดงเป็นจุดชมวิวสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้น หรือถ้าเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงจะสวยมากเหมาะสำหรับพักแรมค้างคืน บริเวณหน้าผาจะมีลมโชยตลอดเวลา ช่วงค่ำคืนอากาศจะหนาว  ยามเช้าเราจะดูพระอาทิตย์ขึ้นใช้ชื่อว่า “จิบกาแฟแลพระอาทิตย์” จุดชมวิวภูผาแดงมีลักษณะหินที่สวยงามอยู่บริเวณหน้าผาใช้ชื่อว่า “หินผาหน้าวานร” เพราะลักษณะของหินก้อนนี้ จะมองแล้วคล้ายกับหน้าลิงหรือวานรนั่นเอง ภูผาแดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอาจจะไม่มีคนรู้จักมากนัก ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้คิดริเริ่มที่จะสร้าง จุดขาย แห่งใหม่ขึ้นเพิ่มเติม จากน้ำตกวิภาวดีที่มีอยู่  เมื่อขึ้นไปมองตรงจุดชมวิวภูผาแดง ในช่วงค่ำคืนจะมองเห็นแสงไฟจากตัวอำเภอวิภาวดี,อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน โดยเฉพาะแสงไฟจากรันเวย์ สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี