ภาพกิจกรรม
ภาระกิจ เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 -นายอำเภอวิภาวดี มอบหมาย เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าที่สาธารณสุข ร่วมกันออกตรวจ และกำชับการจำหน่ายสุรา แก่เด็กและเยาวชน ของร้านจำหน่ายสุรา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุ ของอำเภอวิภาวดี -เวรความปลอดภัยทางถนน -เยี่ยมด่านชุมชน
107
10 มิถุนายน 2566