ภาพกิจกรรม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่อำเภอวิภาวดี
75
15 พฤษภาคม 2562

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ร่วมกับนายอำเภอวิภาวดี สาธารณสุขอำเภอวิภาวดี  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เขตพื้นที่อำเภอวิภาวดี  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562