ภาพกิจกรรม
การประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2562 รพ.สต.ตะกุกเหนือ
102
8 พฤษภาคม 2562

การประเมิน รพ.สต.ติดดาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2562 รพ.สต.ตะกุกเหนือ โดยคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกหนือ